Dată fiind structurarea mediului politic, atunci când vorbim despre politicieni avem în vedere faptul că aceștia sunt în sau aspiră la poziții de putere care poate fi exercitată în mod formal sau informal. După cum am văzut cu diverse ocazii, coachingul cu politicieni ține seama de trei elemente:

 

Contextul, pentru care este importantă abilitatea actorilor politici de a-l „citi” în mod corespunzător, atât observând şi reflectând la ceea ce înseamnă şi duce la schimbare, cât şi având capacitatea de a vedea când se impune acţiunea şi când non-acţiunea. Avem astfel 5 aspecte cheie de care politicianul trebuie să ţină cont:

 • cel politic;
 • cel economic;
 • cel social;
 • cel tehnologic;
 • cel de mediu.

 

Provocările din 5 arene, de care politicianul trebuie să țină cont atât timp cât este cel care are o serie de sarcini conforme unei varietăţi de cadre de acţiune, cât timp urmărește să gestioneze presiunea pe care o resimte nu numai în organizaţie ci şi în afare ei, în relaţie cu alte grupuri şi organizaţii, cât timp are nevoie să realizeze un echilibru între priorităţile concurente din aceste arene, ţinând totodată cont de multitudinea de părţi interesate:

 • cea a unui leadership vertical orientat în jos, focalizat pe trasarea şi sprijinirea dezvoltării unor comunităţi de şi la bază;
 • cea a unui leadership lateral inter-organizaţional, focalizat pe negocierea şi mobilizarea unui parteneriat efectiv cu alte organisme private, publice sau din zona asociativă;
 • cea a unui leadership vertical inter-organizaţional, focalizat pe exprimarea şi reprezentarea nevoilor şi intereselor locale la nivel regional, naţional, european şi internaţional;
 • cea a unui leadership lateral, focalizat pe gestionarea organizaţiei ca furnizor de servicii publice şi pe asumarea conturării unei direcţii strategice pentru aceste servicii;
 • cea a unui leadership diagonal, am spune noi, focalizat pe implicarea partidului politic ca grup, atât în gestionarea actului de guvernare la nivelul instituţiilor locale şi centrale, cât şi în dezvoltarea unor coaliţii politice atunci când este cazul.

 

Capabilităţile, care implică adresarea a 10 dimensiuni ale leadershipului politic și care ţin cont de calităţile personale ale politicienilor, adecvate contextului şi provocărilor ce se pot ivi, de nevoia de adaptare a acestora la cerinţele posturilor deţinute, precum şi ale mediului organizaţional:

 • valorile serviciului public – măsura în care le sunt clare valorile serviciului public care le ghidează activitatea;
 • investigarea modurilor de gândire – măsura în care provoacă la ei şi la ceilalţi idei şi sugestii;
 • luarea deciziilor – eficienţa lor în luarea deciziilor;
 • eficienţa personală – abilităţile de relaţionare cu ceilalţi într-un mod auto-conştientizat şi auto-controlat;
 • gândirea şi acţionarea strategice – măsura în care gândesc şi acţionează strategic în activitatea lor;
 • susţinerea şi reprezentarea – abilităţile lor de reprezentare a altora;
 • inteligenţa politică – măsura în care demonstrează iscusinţă (în engleză „astuteness”~ viclenie) politică şi prezenţă de spirit;
 • comunicarea – abilităţile de ascultare şi exprimare;
 • mobilizarea organizaţională – abilitatea de a produce schimbări importante organizaţiilor lor;
 • sisteme şi sarcini – măsura în care sunt în stare să ducă la îndeplinire politici şi practici.
Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *